Program Alaska RFM

 

Program odpowiedzialnego zarządzania rybołówstwem na Alasce (RFM), który został zapoczątkowany w 2010 r.,  jest dzisiaj znakiem jakości zatwierdzonym przez GSSI w odniesieniu do owoców morza, pozyskiwanych w sposób zrównoważony.

Certyfikacja opiera się na międzynarodowych standardach wynikających z kryteriów Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Znak RFM jest jednym z niewielu uznawanych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO).

Dodatkowo, RFM zapewnia całkowicie kontrolowany łańcuch dystrybucji, który umożliwia konsumentom sprawdzenie pochodzenia produktu.