1. Informacje ogólne

Alaska Seafood Marketing Institute poważnie traktuje kwestie ochrony danych osobowych i zobowiązań prawnych, które zapewniają taką ochronę. Przepisy wymagają kompleksowej przejrzystości we wszystkich kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą uznana jest za wystarczająco poinformowaną o zamiarze, celu i zakresie przetwarzania dopiero wtedy, gdy jest w stanie prześledzić przetwarzanie. Dlatego nasza Polityka prywatności wyjaśnia szczegółowo, które tak zwane dane osobowe (patrz definicja poniżej 2.1.) przetwarzamy, kiedy korzystasz ze strony internetowej www.alaskaseafood.eu lub z innych stron internetowych, które się do niej odnoszą (patrz definicja poniżej 2.2.).

„Administratorem” w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), Bundesdatenschutzgesetz - niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) i innych przepisów dotyczących ochrony danych jest

Alaska Seafood Marketing Institute
mk2 marketing & kommunikation gmbh
OxfordstraRe 24 53111
Bonn
Germany
alaskaseafood@mk-2.com

dalej zwany „Administratorem” lub „my”.

Odpowiedzialny Inspektor Danych Osobowych to:
Alaska Seafood Marketing Institute
mk2 marketing & kommunikation gmbh
OxfordstraRe 24 53111
Bonn
Germany
alaskaseafood@mk-2.com

Użytkownik może zostać przekierowany na inne strony internetowe za pośrednictwem linków na naszej stronie internetowej, które nie są obsługiwane przez nas, ale przez strony trzecie. Linki te są wyraźnie zaznaczane lub można rozpoznać je po zmianie adresu w pasku adresu przeglądarki. Nie ponosimy odpowiedzialności za zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i bezpieczne przetwarzanie danych osobowych przez osoby trzecie, które obsługują takie strony internetowe.

2. Definicje

2.1 Zgodnie z RODO

W niniejszej Polityce prywatności stosuje się poniższe terminy w rozumieniu zdefiniowanym w RODO. Definicje (Art. 4 RODO) są dostępne na przykład na stronie https://dejure.org/gesetze/DSGVO74.html.

2.2 Pliki Cookies

Pliki cookies to pliki tekstowe, które strona umieszcza na komputerze użytkownika lub które są tam odczytywane. Zawierają litery i kombinacje cyfr, i umożliwiają, na przykład, w przypadku ponownego połączenia ze stroną internetową, która umieściła pliki cookie, rozpoznanie użytkownika i jego ustawień, aby umożliwić zalogowanie na konto klienta lub przeprowadzenie analiz statystycznych dotyczących określonego zachowania użytkownika.

3. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

Dane osobowe przetwarzamy tylko w zakresie dozwolonym przez prawo. Ujawnienie lub przekazanie osobom trzecim następuje tylko w przypadkach opisanych poniżej (patrz punkt 4 poniżej).

Dane osobowe są usuwane lub chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi (np. pseudonimizacja, szyfrowanie), gdy tylko przestanie istnieć cel przetwarzania danych. Dotyczy to również przypadku, gdy upłynie wyznaczony okres przechowywania, chyba że dalsze przechowywanie danych osobowych jest konieczne do celów zawarcia lub wykonania umowy.

O ile nie jesteśmy zobowiązani prawem do zapewnienia przedłużonego przechowywania, ujawnienia lub przekazania danych osobowych stronom trzecim (w tym, ale nie wyłącznie, organom karnym), decyzja, które dane osobowe są gromadzone przez nas, jak długo są przechowywane i do jakiego stopnia może być wymagane ujawnienie danych zależy od funkcji strony internetowej, którą użytkownik odwiedza od czasu do czasu.

4. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z witryny

Korzystanie z witryny internetowej i jej funkcji, z reguły wymaga przetwarzania pewnych danych osobowych.

4.1 Korzystanie ze strony w celach informacyjnych

W przypadku odwiedzin i korzystania ze strony wyłącznie do celów informacyjnych, np. bez korzystania z dodatkowych funkcji, takich jak formularze kontaktowe lub wtyczki mediów społecznościowych, automatycznie gromadzimy dane osobowe. W ten sposób magazynujemy następujące informacje: adres IP terminala, a także data i godzina odwiedzin strony internetowej. Te informacje są przesyłane przez przeglądarkę, chyba że została skonfigurowana przez użytkownika w sposób uniemożliwiający przekazywanie danych.

Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia funkcjonalności i optymalizacji strony internetowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Jest to jednocześnie nasz uzasadniony interes, co sprawia, że przetwarzanie jest dopuszczalne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane osobowe są przechowywane przez okres 4 tygodni. Nie łączymy danych osobowych z innymi źródłami danych. Dane są ujawniane lub przekazywane podmiotom trzecim wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne do działania naszej strony internetowej. W tym celu dane osobowe są przekazywane do Cekom GmbH Koln. Naszym celem nie jest przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

4.2 Google Analytics

Na naszych stronach internetowych korzystamy z Google Analytics 4, usługi analityki internetowej świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”).

W tym kontekście tworzone są pseudonimizowane profile użytkowania i wykorzystywane są pliki cookie, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny mogą obejmować między innymi:

- krótkoterminowe rejestrowanie adresu IP bez trwałego przechowywania
- dane dotyczące lokalizacji
- typ/wersja przeglądarki
- używany system operacyjny
- referrer URL (poprzednio odwiedzana strona)
- godzina wysłania zapytania do serwera

Pseudonimizowane dane mogą być przesyłane przez Google na serwer w USA i tam przechowywane.

Informacje te są wykorzystywane do analizy korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu w celu badania rynku oraz projektowania tej strony internetowej w oparciu o potrzeby. Informacje te mogą być również przekazywane stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w naszym imieniu.

Te operacje przetwarzania są przeprowadzane wyłącznie za wyraźną zgodą wyrażoną zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda użytkownika obejmuje przechowywanie plików cookie na jego urządzeniu, późniejsze wykorzystywanie jego danych osobowych do celów wymienionych przez nas i Google, a także przekazywanie ich do USA. Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie bez podawania przyczyn ze skutkiem na przyszłość, np. w ustawieniach plików cookie na naszej stronie internetowej.

Domyślny okres przechowywania danych ustawiony wstępnie przez Google wynosi 14 miesięcy. W przeciwnym razie dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celu przetwarzania. Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone.

Spółka dominująca Google LLC jest certyfikowana jako spółka amerykańska zgodnie z ramami prywatności danych UE-USA. Stanowi to decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 RODO, co oznacza, że dane osobowe mogą być przekazywane bez dalszych gwarancji lub dodatkowych środków.

Więcej informacji na temat ochrony danych podczas korzystania z GA4 można znaleźć na stronie https://support.google.com/analytics/answer/12017362?hl=en

Zgodnie z ustawą o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act), Google jest zobowiązany do uzyskania zgody użytkownika przed przetwarzaniem danych użytkownika w celu spersonalizowanej reklamy. Google spełnia ten wymóg dzięki „trybowi zgody”. Jako użytkownik jesteśmy zobowiązani do wdrożenia tego i tym samym udowodnienia, że uzyskaliśmy zgodę odwiedzających witrynę.

Google oferuje dwa tryby implementacji, prosty i zaawansowany.

Korzystamy z prostej metody implementacji Google Consent Mode. Tylko jeśli użytkownik wyrazi zgodę na korzystanie z Google Analytics (patrz wyżej), zostanie nawiązane połączenie z Google, zostanie wykonany kod Google i zostanie przeprowadzone przetwarzanie opisane powyżej. Jeśli użytkownik odmówi wyrażenia zgody, Google otrzyma jedynie informację, że zgoda nie została wyrażona. Kod Google nie jest wykonywany i nie są ustawiane żadne pliki cookie Google Analytics.

4.3 Google Ads (AdWords) remarketing/retargeting

Zintegrowaliśmy reklamy Google Ads na tej stronie internetowej. Operatorem usług Google Ads jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”).

Używamy ich do reklamowania tej witryny w wynikach wyszukiwania Google i na stronach internetowych osób trzecich. W tym celu Google umieszcza plik cookie w przeglądarce urządzenia końcowego użytkownika, który automatycznie umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach za pomocą pseudonimowego identyfikatora pliku cookie i na podstawie odwiedzanych stron.

Wszelkie dalsze przetwarzanie danych będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi zgodę na powiązanie przez Google historii przeglądania Internetu i aplikacji z kontem Google oraz wykorzystanie informacji z konta Google do personalizacji reklam wyświetlanych w Internecie. W takim przypadku, jeśli użytkownik jest zalogowany w Google podczas odwiedzania naszej strony internetowej, Google wykorzysta jego dane wraz z danymi Google Analytics w celu utworzenia i zdefiniowania list grup docelowych do remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu dane osobowe użytkownika są tymczasowo łączone przez Google z danymi Google Analytics w celu tworzenia grup docelowych.

Jeśli użytkownik trafia na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, tak zwany plik cookie konwersji jest przechowywany przez Google w systemie informatycznym użytkownika. Plik cookie konwersji traci ważność po trzydziestu dniach i nie jest wykorzystywany do identyfikacji użytkownika. Jeśli plik cookie jeszcze nie wygasł, plik cookie konwersji służy do śledzenia, czy na naszej stronie internetowej uzyskano dostęp do określonych podstron, takich jak koszyk zakupów z systemu sklepu internetowego. Plik cookie konwersji umożliwia zarówno nam, jak i Google śledzenie, czy użytkownik, który dotarł do naszej witryny za pośrednictwem reklamy AdWords, wygenerował sprzedaż, tj. sfinalizował lub anulował zakup.

Dane i informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Te statystyki odwiedzin są z kolei wykorzystywane przez nas do określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali do nas skierowani za pośrednictwem reklam Ads, tj. do określenia sukcesu lub porażki danej reklamy Ads oraz do optymalizacji naszych reklam Ads w przyszłości. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google Ads nie otrzymują od Google informacji, które mogłyby zostać wykorzystane do identyfikacji użytkownika.

Plik cookie konwersji służy do przechowywania danych osobowych, takich jak odwiedzane strony internetowe. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.

Te operacje przetwarzania są przeprowadzane wyłącznie za wyraźną zgodą wyrażoną zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda użytkownika obejmuje przechowywanie plików cookie na jego urządzeniu, późniejsze wykorzystywanie jego danych osobowych do celów wymienionych przez nas i Google, a także przekazywanie ich do USA. Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie bez podawania przyczyn ze skutkiem na przyszłość, np. w ustawieniach plików cookie na naszej stronie internetowej.

Spółka dominująca Google LLC jest certyfikowana jako spółka amerykańska zgodnie z ramami prywatności danych UE-USA. Stanowi to decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 RODO, co oznacza, że dane osobowe mogą być przekazywane bez dalszych gwarancji lub dodatkowych środków.

Politykę prywatności Google Ads i dalsze informacje można znaleźć pod adresem https://www.google.com/policies/technologies/ads/

Zgodnie z ustawą o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act), Google jest zobowiązany do uzyskania zgody użytkownika przed przetwarzaniem danych użytkownika w celu spersonalizowanej reklamy. Google spełnia ten wymóg dzięki „trybowi zgody”. Użytkownicy są zobowiązani do wdrożenia tego i tym samym udowodnienia, że uzyskali zgodę odwiedzających witrynę.

Google oferuje dwa tryby implementacji, prosty i zaawansowany.

Korzystamy z prostej metody implementacji Google Consent Mode. Tylko jeśli użytkownik wyrazi zgodę na korzystanie z Google Ads (patrz wyżej), zostanie nawiązane połączenie z Google, zostanie wykonany kod Google i zostanie przeprowadzone przetwarzanie opisane powyżej. Jeśli użytkownik odmówi wyrażenia zgody, Google otrzyma jedynie informację, że zgoda nie została wyrażona. Kod Google nie jest wykonywany i nie są ustawiane żadne pliki cookie Google Ads.

4.4 Kontakt e-mail

W przypadku wysłania do nas wiadomości e-mail, przetworzymy dane osobowe przekazane w wiadomości. Informacje te są przekazywane przez przeglądarkę lub klienta poczty e-mail i przechowywane w naszych systemach informatycznych. Przetwarzanie tych danych osobowych jest niezbędne, aby odpowiedzieć na email. Ponadto przechowywane będą adres IP użytkownika, a także dane i czas wiadomości.

Dane osobowe przetwarzane są w celu odpowiedzi na wiadomość użytkownika, zapobiegania niewłaściwemu użyciu formularzy kontaktowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

Te czynności przetwarzania są zgodne z prawem, ponieważ odpowiedź na wiadomość użytkownika i ochrona naszych systemów informatycznych są uzasadnionymi interesami w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak konieczne jest to, aby odpowiedzieć na wiadomość użytkownika. Jeżeli wiadomość będzie skutkować późniejszym zawarciem umowy, dane są przechowywane tak długo, jak konieczne jest to do podjęcia kroków przed zawarciem umowy lub wykonaniem umowy. Następnie dane osobowe są usuwane rutynowo co 4 miesiące. Nie łączymy danych osobowych z innymi źródłami danych. Dane nie są ujawniane ani przekazywane osobom trzecim. Naszym celem nie jest przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Użytkownik nie jest zobowiązany do podania tych danych osobowych, jeśli jednak ich nie poda, nie będzie mógł wysłać widomości e-mail.

4.5 Subskrypcja newslettera

Do newslettera można się zapisać na naszej stronie internetowej. Można go otrzymywać na adres domowy w wersji drukowanej lub w wersji elektronicznej. Jeśli użytkownik zapisze się na newsletter, jego przeglądarka przekaże nam dane osobowe wprowadzone podczas subskrypcji, a my będziemy przechowywać te dane w naszym systemie informatycznym. Przechowany zostanie również adres IP i czas subskrypcji.

Przetwarzanie danych, które wprowadził użytkownik, umożliwia dopasowanie projektu oraz wysyłkę newslettera pocztą tradycyjną i elektroniczną. Te czynności przetwarzania są zgodne z prawem, ponieważ użytkownik wyraził na nie zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Adres IP użytkownika i czas subskrypcji przechowywane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Jest to jednocześnie nasz uzasadniony interes, co sprawia, że przetwarzanie jest dopuszczalne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Przechowujemy dane osobowe wprowadzone przez użytkownika, aż do momentu rezygnacji z subskrypcji. Adres IP i czas subskrypcji będą przechowywane przez okres 4 tygodni. Nie łączymy danych osobowych z innymi źródłami danych. Dane będą przekazywane podmiotom trzecim tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do wysłania newslettera pocztą (np. kurierowi). Naszym celem nie jest przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Użytkownik nie jest zobowiązany do podania tych danych osobowych, jeśli jednak ich nie poda, nie będzie mógł zapisać się na newsletter.

5. Prawa osób, których dane dotyczą

Jako osoba, której dane dotyczą (zwana dalej „osobą, której dane dotyczą”) użytkownikowi przysługuje prawo do informacji zgodnie z art. 15 RODO, prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 RODO, prawo do usunięcia zgodnie z art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, jak również prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO. Prawo do informacji oraz prawo do usunięcia danych podlegają ograniczeniom zgodnie z §§ 34, 35 BDGS (niemiecka federalna ustawa o ochronie danych). Ponadto, użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (artykuł 77 RODO w połączeniu z § 19 BDSG).

6. Automatyczne decyzje dotyczące poszczególnych przypadków, w tym profilowania

Nie podejmujemy automatycznych decyzji dotyczących poszczególnych przypadków, w tym profilowania.

7. Obowiązek informacyjny Administratora

Poinformujemy wszystkich odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione, o poprawieniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18 RODO, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nieuzasadnionego wysiłku.

Na prośbę użytkownika poinformujemy go o tożsamości odbiorców danych.

8. Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo, z powodów wynikających ze swojej konkretnej sytuacji, w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e lub f) RODO. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.

9. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Użytkownik ma prawo na mocy art. 7 ust. 3 zdanie 4 RODO w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Jednak wycofanie zachowuje zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce za zgodą użytkownika, zanim została wycofana. Tak więc wycofanie zgody jest skuteczne tylko w przypadku przetwarzania po wycofaniu. Wycofanie może nastąpić nieformalnie, listem tradycyjnym lub e-mailem. Jeśli użytkownik sprzeciwi się przetwarzaniu danych osobowych, nie będziemy ich więcej przetwarzać, chyba że będzie ku temu inna (prawna) podstawa. Jeśli użytkownik sprzeciwi się przetwarzaniu danych osobowych i nie będzie innej podstawy prawnej, która pozwala na dalsze przetwarzanie, jesteśmy zobowiązani na podstawie art. 17 ust. 2 lit. b) RODO usunąć jego dane osobowe bez zbędnej zwłoki na jego wniosek.

Wycofanie może wysłać nieformalnie, na adres:
Alaska Seafood Marketing Institute
mk2 marketing & kommunikation gmbh
OxfordstraRe 24 53111
Bonn
Germany
alaskaseafood@mk-2.com